Divoom Macchiato mang thiết kế như một chiếc máy nghe nhạc cổ

Divoom Macchiato mang thiết kế như một chiếc máy nghe nhạc cổ

Thiết bị số 31-05-2019, 16:20

Divoom Macchiato nằm bên trong một hộp đựng có móc gài, hộp đựng cũng có thiết kế rất ngầu và 'cool'. Mở hộp ra là thấy