Để an toàn trước “thảm họa kép” thiên tai + COVID-19

Nguy cơ thiên tai xảy ra trong dịch bệnh COVID-19, đã và đang trở thành thảm họa kép gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Với kinh nghiệm mang tính toàn cầu, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc tại Việt Nam UNICEF đã cùng Ban Chỉ đạo quốc gia về

Người dân Khmer ở Bạc Liêu: Nuôi trồng thủy, hải sản bằng khoa học - công nghệ cao

Là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống, Bạc Liêu hiện có gần 67.000 người Khmer chiếm 7,66 dân số toàn tỉnh, cư trú đan xen với các dân tộc khác. Những năm gần đây, đời sống kinh tế - xã hội của người dân Khmer đã được thay đổi toàn diện nhờ áp