Lỗ hổng trên Facebook cho phép người dùng nhận hàng triệu lượt Like ảo

Lỗ hổng trên Facebook cho phép người dùng nhận hàng triệu lượt Like ảo

Thủ thuật 13-09-2017, 10:18

Một lỗ hổng trên Facebook cho phép khoảng một triệu tài khoản chính chủ và giả mạo tạo ít nhất 100 triệu lượt Like và