Lỗ hổng bảo mật trên chip Intel cho phép chiếm toàn quyền kiểm soát laptop trong 30 giây

Lỗ hổng bảo mật trên chip Intel cho phép chiếm toàn quyền kiểm soát laptop trong 30 giây

Tin tức ICT 15-01-2018, 15:03

Cụ thể hơn, lỗ hổng này xuất phát từ tính năng Intel Active Management Technology (AMT), từ đó cho phép các hacker có