Lịch sử tựa game Warcraft: Cuộc chiến cổ đại (P2)

Trong lúc đội quân Night Elf đang chuẩn bị tấn công lâu đài để giải cứu cho nữ hoàng Ashara mà họ tin rằng đang bị những người Highborne lợi dụng thì bên trong lâu đài, Azshara ra sức đốc thúc những người Highborne tăng cường sức mạnh cho cánh cổng

Lịch sử tựa game Warcraft: Cuộc chiến cổ đại (P1)

Phần tiếp theo đây sẽ nói về lịch sử của Azeroth, về những sự kiện diễn ra tiếp sau thời điểm các Old Gods bị hội Pantheon giam cầm trên hành tinh này.