Lần đầu tiên nhà mạng gom cáp quang, liên lạc... vào một gói cước

Lần đầu tiên nhà mạng gom cáp quang, liên lạc... vào một gói cước

Tin tức ICT 11-09-2017, 14:34

Trong một thông báo phát đi ngày 11/9, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chính thức đưa Gia đình ra thị