Lạ kỳ game ra mắt một tháng đã vội vàng đóng cửa

Lạ kỳ game ra mắt một tháng đã vội vàng đóng cửa

Game Mobile 10-08-2017, 15:57

Đó là trường hợp của Đại Tiểu Kiều - Nhị Kiều Xưng Bá vừa mới phát hành tháng trước.