BMW Serie 3 Touring với cửa sau chỉ mở phần cửa kính

BMW Serie 3 Touring với cửa sau chỉ mở phần cửa kính

Tin Ô tô 23-07-2019, 12:20

'Đó là một thứ được ẩn đi. Chúng tôi đã tranh luận với nhau để giữ lại thiết kế này. Vì thế chúng tôi cần khách hàng