Trung Quốc: Khởi động quỹ đầu tư blockchain trị giá 1,5 tỷ USD

Trung Quốc: Khởi động quỹ đầu tư blockchain trị giá 1,5 tỷ USD

Tiền điện tử 24-07-2018, 21:38

Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã cam kết đầu tư vào các dự án blockchain công cộng. Thủ phủ của tỉnh