Thảo nguyên du mục ký sự: Khúc tình ca từ những chiếc bát đầy cảm xúc của người Mông Cổ

Thảo nguyên du mục ký sự: Khúc tình ca từ những chiếc bát đầy cảm xúc của người Mông Cổ

Thư viện ảnh 23-09-2017, 01:27

Người Mông Cổ truyền đi tinh thần của những con đại bàng bay liệng trên bầu trời, và trong hàng thế kỉ họ đã sống như