Hướng dẫn cách khôi phục dữ liệu iPhone nhờ MacBook “chạy” Catalina

Hướng dẫn cách khôi phục dữ liệu iPhone nhờ MacBook “chạy” Catalina

Thủ thuật 17-05-2020, 10:41

Ở phiên bản hệ điều hành macOS Catalina có khá nhiều sự thay đổi. Trong đó có việc Apple bỏ iTunes và gộp vào Apple