KFC có hẳn một danh sách nhạc trên Spotify với 46 bài hát quảng bá thương hiệu

KFC có hẳn một danh sách nhạc trên Spotify với 46 bài hát quảng bá thương hiệu

Thương mại điện tử 16-05-2019, 14:30

Âm nhạc mang lại rất nhiều lợi ích cho quảng cáo. Đối với người tiêu dùng, tiếp nhận âm nhạc quảng cáo dễ dàng hơn rất