Internet Việt Nam chập chờn vì 3 tuyến cáp quang cùng gặp lỗi

Lần đầu tiên 3 tuyến cáp quảng biển cùng gặp lỗi, trong đó có tuyến cáp AAG hiện chiếm 60% lưu lượng Internet từ Việt Nam đi quốc tế.