Hyundai Thành Công trao tặng 10 xe Hyundai Solati Cứu thương cho các bệnh viện tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19

Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) trao tặng 10 chiếc xe Hyundai Solati cứu thương tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm tăng cường nguồn vật lực phòng chống dịch Covid-19 cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch trên toàn quốc.

Hyundai Thành Công trao tặng 10 xe Solati cứu thương cho các bệnh viện tuyến đầu

Hôm nay 08/09/2021, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức trao tặng 10 chiếc xe Hyundai Solati cứu thương tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm tăng cường nguồn vật lực phòng chống đại dịch Covid-19 cho các bệnh viện tuyến đầu