Huawei có 1 phòng nghiên cứu bí mật tại trụ sở chính ở Trung Quốc

Huawei có 1 phòng nghiên cứu bí mật tại trụ sở chính ở Trung Quốc

Điện thoại 14-12-2018, 11:10

Doanh số smartphone tăng vọt, vì vậy, 2018 là một năm đầy khởi sắc đối với Huawei. Một số chính phủ đã nêu ra những lo