Huawei lên tiếng trước cáo buộc sử dụng

Huawei lên tiếng trước cáo buộc sử dụng "cửa hậu" để bí mật truy cập các mạng viễn thông

Tin tức ICT 14-02-2020, 12:00

'Việc quản lý và sử dụng thực tế các giao diện ngăn chặn hợp pháp chỉ được thực hiện bởi các nhà mạng và các cơ quan