Huawei giới thiệu mẫu tai nghe Bluetooth không dây Freelace

Huawei giới thiệu mẫu tai nghe Bluetooth không dây Freelace

Thiết bị số 26-03-2019, 22:20

Lần đầu tiên bạn gắn tai nghe Freelace vào điện thoại, tính năng HiPair sẽ được kích hoạt và tiến hành ghép nối. Sau