Huawei phủ nhận việc OPPO và Xiaomi đang thử nghiệm HongmengOS

Huawei phủ nhận việc OPPO và Xiaomi đang thử nghiệm HongmengOS

Tin tức ICT 13-06-2019, 21:20

Cụ thể, Huawei đã chính thức bác bỏ thông tin trên trong email gửi đến trang HuaweiCentral, và cho biết, bất kỳ thông