Honda Việt Nam cam kết tiếp tục tài trợ các hoạt động giáo dục ATGT tại Việt Nam

Honda Việt Nam cam kết tiếp tục tài trợ các hoạt động giáo dục ATGT tại Việt Nam

Tin Ô tô 15-08-2018, 19:38

Công ty Honda Việt Nam tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp triển khai các hoạt động về ATGT 5 năm, giai đoạn 2018 –