Hai mẫu iPhone bán chạy này xuất xưởng khoảng 39,9 triệu chiếc chỉ trong 2 tháng

Hai mẫu iPhone bán chạy này xuất xưởng khoảng 39,9 triệu chiếc chỉ trong 2 tháng

Điện thoại Hôm nay, 11:35

Mới đây, Apple đã tiết lộ báo cáo tài chính trong quý của mình. Trong đó, doanh số đạt được cao nhất là từ tháng 4 đến tháng 6. Hai mẫu iPhone bán chạy giúp Apple xuất xưởng khoảng 39.9 triệu chiếc. Hai mẫu iPhone bán chạy nhất là iPhone SE (2020)