Bkav bắt đầu tung ra bản cập nhật phần mềm BOS 8.6 cho Bphone B86

Bkav bắt đầu tung ra bản cập nhật phần mềm BOS 8.6 cho Bphone B86

Điện thoại 9-07-2020, 12:38

Các máy Bphone B86 sẽ được cập nhật tự động lên BOS 8.6 chính thức, nếu muốn cập nhật ngay mời các bạn kết nối mạng và cập nhật bằng cách: Vào Cài đặt > Bản cập nhật hệ thống để cập nhật.