“Học viện Instagram” tạo động lực mới cho doanh nhân trẻ trên hành trình khởi nghiệp

Học viện Instagram Instagram Academy - chương trình đào tạo trực tuyến đầu tiên do Tập đoàn Facebook và Hiệp hội Internet Việt Nam VIA phối hợp tổ chức đã đem đến những kiến thức và kỹ năng số cần thiết dành cho các doanh nghiệp DN địa phương và

“Học viện Instagram” - chương trình hỗ trợ DN khởi nghiệp trên nền tảng số

Nhằm hỗ trợ và trang bị những kiến thức về kinh doanh trên Instagram cho các bạn trẻ Việt Nam khởi nghiệp, kinh doanh trên nền tảng số, vừa qua, Tập đoàn Facebook phối hợp cùng Hiệp hội Internet Việt Nam VIA đã lần đầu tiên chính thức ra mắt chương