Cách sử dụng chế độ DeX trên các thiết bị Samsung

Cách sử dụng chế độ DeX trên các thiết bị Samsung

Thủ thuật 3-12-2019, 12:20

DeX là tên gọi của phần mềm giả lập môi trường desktop được chính tay hãng Samsung thiết kế, người dùng sẽ kích hoạt nó