Hướng dẫn giúp xe ô tô thoát lầy dễ dàng

Hướng dẫn giúp xe ô tô thoát lầy dễ dàng

Xe cộ 25-09-2017, 08:27

Dùng thanh gỗ, dùng xẻng, dùng thanh kéo... là một số mẹo giúp ô tô thoát chỗ lầy dễ dàng.