Hướng dẫn cập nhật iOS 11.1 beta 2, emoji mới, đa nhiệm cũ

Hướng dẫn cập nhật iOS 11.1 beta 2, emoji mới, đa nhiệm cũ

Điện thoại 10-10-2017, 08:26

Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 11.1 beta 2 dành cho lập trình viên và người dùng đăng kí tham gia

Hướng dẫn cập nhật iOS 11.1 beta 1, sửa nhiều lỗi

Hướng dẫn cập nhật iOS 11.1 beta 1, sửa nhiều lỗi

Điện thoại 30-09-2017, 13:59

iOS 11.1 beta 1 là bản cập nhật khá quan trọng vừa được Apple phát hành, nhằm khắc phục các sự cố gặp