Hãng điện thoại nào đang nắm ngôi vương ở Trung Quốc?

Hãng điện thoại nào đang nắm ngôi vương ở Trung Quốc?

Điện thoại 25-09-2017, 17:27

Trên thế giới nói chung và làng công nghệ nói riêng, Apple - Samsung chính là đôi kỳ phùng địch thủ với độ nổi tiếng