Hành trình Gumball 3000 2017 quy tụ loạt xe khủng, thu hút hàng triệu tín đồ siêu xe toàn thế giới

Mỗi năm một lần, giới mê xe trên toàn thế giới lại hướng về Châu Âu để theo dõi dàn siêu xe khủng với số lượng khổng lồ tại sự kiện Gumball 3000 thường niên.

Hành trình Gumball 3000 2017 quy tụ loạt xe khủng, thu hút hàng triệu tín đồ siêu xe trên toàn thế giới

Mỗi năm một lần, giới mê xe trên toàn thế giới lại hướng về Châu Âu để theo dõi dàn siêu xe khủng với số lượng khổng lồ tại sự kiện Gumball 3000 thường niên.