Chính thức: Hà Nội tiếp tục giãn cách toàn xã hội đến 6h ngày 6/9/2021

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội quyết định tăng cường, kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến ngày 6h ngày 6/9 để phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội thống nhất các loại giấy tờ cần sử dụng khi đi đường trong thời gian giãn cách

Ngày 10/8/2021, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 577/TB-UBND thông báo việc triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2562/UBND-KT ngày 07/8/2021 theo hướng chi tiết các loại giấy tờ người dân cần mang theo khi ra đường.

Hà Nội sau khi giãn cách xã hội theo chỉ thị 16: Phố vắng nhưng ý thức người dân chưa cao

Cuộc sống của người dân thủ đô Hà Nội trong ngày đầu tiên giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 có một chút thay đổi nhưng về cơ bản, mọi người đều chấp hành để có thể sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19.