Google Assistant đã có thể nhận biết bài hát đang được phát gần bạn

Google Assistant đã có thể nhận biết bài hát đang được phát gần bạn

Tin tức ICT 8-11-2017, 13:49

Tính năng này hiện đã sử dụng được trên tất cả các thiết bị có Google Assistant.