Ra mắt GoCar Protect hỗ trợ chống dịch COVID-19 mức cao

Gojek mở rộng thêm dịch vụ gọi xe GoCar và những chuyến xe đầu tiên này là để phục vụ hỗ trợ miễn phí phòng chống dịch COVID-19.

Công nghệ và 5K - Vũ khí tối thượng đảm bảo an toàn cho các shipper

Ứng dụng công nghệ để khai báo y tế, quản lý di chuyển theo thời gian thực và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng chống lây nhiễm giúp cho đội ngũ giao hàng an toàn hơn giữa đại dịch.