Tại sao Facebook lại chi số tiền khổng lồ 400 triệu USD để sở hữu Giphy?

Tại sao Facebook lại chi số tiền khổng lồ 400 triệu USD để sở hữu Giphy?

Tin tức ICT 19-05-2020, 17:07

Ảnh động GIF thật ra đã có từ lâu và gắn liền với lịch sử phát triển của internet. GIF (Graphics Interchange Format)

Facebook hoàn tất thương vụ mua lại nền tảng chia sẻ ảnh GIF Giphy với giá 400 triệu USD

Facebook hoàn tất thương vụ mua lại nền tảng chia sẻ ảnh GIF Giphy với giá 400 triệu USD

Tin tức ICT 16-05-2020, 10:59

Với việc thâu tóm Giphy, người dùng Facebook, Messenger, WhatsApp và Instagram có thể chia sẻ cũng như chỉnh sửa ảnh