Giath – Xe cảnh sát thông minh nhất thế giới

Giath – Xe cảnh sát thông minh nhất thế giới

Xe cộ 29-12-2018, 09:10

Phải nói rằng hiếm có quốc gia nào trên thế giới có một trụ sở cảnh sát nhiều siêu xe như ở Dubai từ Bugatti Veyron,