CEO Vivo

CEO Vivo "nhá hàng nhẹ" ảnh chụp màn hình giao diện camera của Vivo NEX 3

Điện thoại 8-09-2019, 12:20

Ví dụ, bạn có thể chọn các chức năng và biểu tượng để hiển thị trên khung ngắm, hoặc sắp xếp lại các chế độ chụp tùy