Game thủ Việt đã có thể trải nghiệm sớm Trường Sinh Quyết VNG qua phiên bản Singapore

Game thủ Việt đã có thể trải nghiệm sớm Trường Sinh Quyết VNG qua phiên bản Singapore

Game Mobile 28-05-2018, 05:16

Mặc dù một thời gian ngắn nữa game thủ Việt mới có thể trải nghiệm tận tay Trường Sinh Quyết VNG nhưng rất nhiều người