Concept smartphone màn hình cuộc Galaxy Stick với thiết kế đầy ấn tượng

Concept smartphone màn hình cuộc Galaxy Stick với thiết kế đầy ấn tượng

Điện thoại 10-07-2019, 00:30

Theo trang techeblog, cơ chế hoạt động của Galaxy Stick khá đơn giản. Ở trạng thái chờ hay không hoạt động, màn hình