Galaxy S10 5G có thể mở khóa bằng khuôn mặt khi được cập nhật Android 10

Galaxy S10 5G có thể mở khóa bằng khuôn mặt khi được cập nhật Android 10

Điện thoại 8-11-2019, 17:10

Nếu bạn chưa rõ, cảm biến 3D ToF sẽ thể phát ra tín hiệu ánh sáng hồng ngoại và đo thời gian nhận lại tín hiệu để từ đó