Galaxy Tab A7 được cơ quan FCC và Bluetooth SIG chứng nhận

Galaxy Tab A7 được cơ quan FCC và Bluetooth SIG chứng nhận

Máy tính bảng 11-07-2020, 22:03

Dữ liệu từ Bluetooth SIG xác nhận Galaxy Tab A7 sở hữu tên mã SM-T500, SM-Jig5, SM-Jig5N và SM-Jig7. Dựa vào truyền thống gán tên mã của Samsung, những mã này ứng với phiên bản WiFi và LTE, có thể nói SM-T500 là phiên bản WiFi, còn SM-Jig5, SM-Jig5N