Giá bán Galaxy S21 thấp hơn Galaxy S20 2,3 triệu đồng nhưng một số thứ sẽ biến mất

Đầu năm nay, Galaxy S20 đã được trình với giá bán lên khoảng 23,2 triệu đồng. Đúng theo lộ trình này, đầu năm sau chúng ta sẽ có Galaxy S21. Tuy nhiên, lần này giá bán Galaxy S21 được dự kiến là rẻ hơn Galaxy S20 tới 2,3 triệu đồng. Mặc dù thời điểm