Hé lộ nhiều thông tin quan trọng về camera của Galaxy S20 Plus

Hé lộ nhiều thông tin quan trọng về camera của Galaxy S20 Plus

Điện thoại 14-01-2020, 11:00

Các hình ảnh lần này được chia sẻ bởi Max Winebach đến từ XDA Developers. Ảnh chụp thông tin thiết bị cho thấy camera