Ảnh dựng Galaxy Fold 2 dựa trên những bằng sáng chế của Samsung

Ảnh dựng Galaxy Fold 2 dựa trên những bằng sáng chế của Samsung

Điện thoại 30-11-2019, 15:00

Trang LetsGoDigital đã tìm hiểu các hồ sơ xin cấp bằng sáng chế của Samsung để dự đoán về phiên bản Fold 2. Thiết bị