Samsung hợp tác với SK Telecom công bố smartphone Galaxy A Quantum trang bị chip QRNG đầu tiên

Samsung hợp tác với SK Telecom công bố smartphone Galaxy A Quantum trang bị chip QRNG đầu tiên

Điện thoại 16-05-2020, 12:08

Chip QRNG - nhỏ nhất thế giới chỉ 2.5 mm x 2.5 mm - bao gồm một LED và một cảm biến hình ảnh CMOS có khả năng phát hiện