Mổ bụng chiếc iMac Pro và có rất nhiều thứ thú vị

Mổ bụng chiếc iMac Pro và có rất nhiều thứ thú vị

Máy tính 3-01-2018, 08:26

Đào sâu hơn, iFixit thấy rằng iMac Pro sử dụng 2 ổ SSD thiết lập RAID 0 để chạy nhanh hơn, tổng dung lượng là 1TB. RAM