Fortnite thu về 300 triệu USD trên iOS trong 200 ngày

Fortnite thu về 300 triệu USD trên iOS trong 200 ngày

Game Mobile 7-10-2018, 21:20

Việc Fortnite trên iOS đạt được doanh thu nói trên cũng không có gì ngạc nhiên khi mô hình kinh doanh của Fortnite quá