Ford Explorer 2020 che giấu cả một cuộc cách mạng cải tiến

Ford Explorer 2020 che giấu cả một cuộc cách mạng cải tiến

Đánh giá xe 16-04-2019, 12:30

Ford Explorer 2020 đã được thiết kế lại hoàn toàn và được cưỡi trên nền tảng dẫn động cầu sau giống như chiếc xe thể thao Ford Mustang - thay vì sử dụng nền tảng dẫn động cầu trước chia sẻ chung với Ford Taurus như trước. Kích thước của chiếc SUV