Các kỹ sư đã bắt đầu quá trình nghiên cứu và phát triển chuẩn Wi-Fi 7

Các kỹ sư đã bắt đầu quá trình nghiên cứu và phát triển chuẩn Wi-Fi 7

Tin tức ICT 5-09-2019, 10:10

Theo CNET, sự thay đổi sẽ diễn ra theo một loạt các bước, bắt đầu bằng những cải tiến đối với Wi-Fi 6, tạo nền tảng cho