FPT Play và Truyền hình FPT hợp nhất thương hiệu, cạnh tranh với dịch vụ truyền hình nước ngoài

Ngày 8/9, FPT Play và Truyền hình FPT công bố hợp nhất thương hiệu, trở thành dịch vụ truyền hình FPT với tên thương hiệu là FPT Play.

FPT Telecom hợp nhất FPT Play và Truyền hình FPT

Trước đây, người dùng thường cảm thấy loạn khi FPT sở hữu 2 thương hiệu truyền hình khác nhau. Để trành tình trạng này, ngày 8/9, FPT Play và Truyền hình FPT chính thức công bố hợp nhất thương hiệu, trở thành Dịch vụ truyền hình FPT với tên thương