Exciter 135 độ đầy sang chảnh từ ngoại công đến nội công

Exciter 135 độ đầy sang chảnh từ ngoại công đến nội công

Tin Xe máy 20-09-2017, 21:02

Exciter 135 độ đầy sang chảnh với thần ngoại công như một chiếc xe hoàn tộc, kèm theo đó với nội công 62zz đã làm cho xế yêu này mạnh như một vị thần Exciter 135 độ đầy sang chảnh từ ngoại công đến nội công...