Event là gì? Các loại Event và cách đo lường kết quả của Event Marketing

Event là gì? Các loại Event và cách đo lường kết quả của Event Marketing

Là gì ? 17-04-2019, 13:11

Trước tiên chúng ta hãy đi từ khái niệm Event là gì? Event hay còn gọi là sự kiện. Trong Marketing, Event chính là một