Energizer Power Max P600S sẽ được bán ra vào giữa tháng 1/2018

Energizer Power Max P600S sẽ được bán ra vào giữa tháng 1/2018

Điện thoại 8-01-2018, 15:48

Nổi tiếng với các sản phẩm pin sạc, pin tiểu hay phụ kiện điện thoại, nhưng Energizer cũng có điện thoại Android và sản