Ecomo: Bình nước thông minh có khả năng lọc và kiểm tra chất lượng nước uống

Ecomo: Bình nước thông minh có khả năng lọc và kiểm tra chất lượng nước uống

Thiết bị số 7-10-2016, 11:24

Ecomo là dự án gây quỹ trên Kickstarter để chế tạo một bình được nước thông minh, tích hợp khả năng kiểm tra chất lượng